Δομή του Εκπαιδευτικού Συστήματος

Η δομή του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος φαίνεται παρακάτω: