Τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής

Ο απόφοιτος του τομέα Πληροφορικής και της ειδικότητας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής  αποκτά γνώσεις και δεξιότητες σε ένα ευρύ φάσμα της επιστήμης της Πληροφορικής.

Συγκεκριμένα:

 • Μαθαίνει πώς να εγκαθιστά και να συντηρεί υπολογιστικά συστήματα.
 • Εμβαθύνει στη δομή και τον τρόπο λειτουργίας των λειτουργικών συστημάτων (Windows κ.α.) μαθαίνοντας την οργάνωση του συστήματος αρχείων, τις διεργασίες της Κεντρικής Μνήμης του υπολογιστή και τη διαχείριση των συσκευών εισόδου και εξόδου.
 • Μαθαίνει διάφορες τεχνικές ασφάλειας που εφαρμόζονται σε πληροφοριακά συστήματα, λογισμικό και δίκτυα υπολογιστών.
 • Διδάσκεται βασικές έννοιες της Επιστήμης των Υπολογιστών και εμβαθύνει σε θέματα αναπαράστασης και επεξεργασίας πολυμέσων (εικόνα, κινούμενο σχέδιο, βίντεο, ήχος)
 • Αποκτά βασικές γνώσεις στο υλικό και την αρχιτεκτονική των υπολογιστών και διδάσκεται τις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών. Στη συνέχεια ασχολείται με την εγκατάσταση, παραμετροποίηση και συντήρηση τοπικών δικτύων υπολογιστών.
 • Μαθαίνει πώς να δημιουργεί έναν ιστότοπο (web site) με δημοφιλείς γλώσσες και εργαλεία όπως HTML, CSS, JavaScript και WordPress.
 • Αποκτά γνώσεις πάνω στο εμπορικό κομμάτι της αγοράς υπολογιστών και άλλων προϊόντων Πληροφορικής.
 • Μαθαίνει τη γλώσσα προγραμματισμού Python, μια σύγχρονη και δημοφιλή γλώσσα με ποικίλες δυνατότητες
 • Γνωρίζει τα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (Access, Microsoft SQL Server) και μαθαίνει πώς να δημιουργεί και να διαχειρίζεται τη δική του βάση δεδομένων μέσω της γλώσσας SQL.
 • Κατανοεί το ρόλο, τη σημασία και τα είδη των Πληροφοριακών Συστημάτων στις σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς
 • Μαθαίνει τις βασικές έννοιες του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού και δημιουργεί εφαρμογές (παιχνίδια κ.α.) σε JAVA.
 • Δημιουργεί εφαρμογές για κινητές συσκευές Android

 

Δείτε ένα ενημερωτικό βίντεο για την ειδικότητα της Πληροφορικής επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Τεχνολογία-Έρευνα-Πληροφορική

(Πηγή: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ)

 

 

 

Ωρολόγια Προγράμματα Τομέα και Ειδικότητας

 

Τα εργαστηριακά μαθήματα των τομέων και ειδικοτήτων γίνονται στο 5ο Εργαστηριακό Κέντρο Ανατολικής Αττικής. Δείτε πληροφορίες για το κέντρο εδώ.