Εκπαιδευτική επίσκεψη στον ιερό βράχο της Ακρόπολης (Απρίλιος 2019)