Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΉΣ 2021

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

Posted in Χωρίς κατηγορία.