Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Ακολουθεί συνημμένη εγκύκλιος προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, καθώς και την αντίστοιχη προκήρυξη

Φ251_9656_Α5_ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ_2022

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ 2022

Posted in Χωρίς κατηγορία.