Νέα Ωρολόγια Προγράμματα και Τμήματα από 25/5/2020 – Οδηγίες για τους μαθητές

Παραμένουν ως έχουν τα Α1α, Α1β, Α2α, Α2β και προσέρχονται στο σχολείο συγκεκριμένες ημέρες, όπως έχει οριστεί εδώ.

Τα ΒΥΓ1 και ΒΥΓ2 αποτελούν ένα ενιαίο τμήμα ΒΥΓ, το οποίο προσέρχεται στο σχολείο όλες τις ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή.

 

ΝΕΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ – 3ο ΕΠΑΛ (ΑΠΟ 25-5-2020)

ΤΜΗΜΑΤΑ – Ε.Κ. (ΑΠΟ 25-5-2020)

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ – 3ο ΕΠΑΛ (ΑΠΟ 25-5-2020)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ – Ε.Κ. (ΑΠΟ 25-5-2020)

 

 

Posted in Χωρίς κατηγορία.