Νέα Ωρολόγια Προγράμματα και Τμήματα από 1/6/2020 – Οδηγίες για τους μαθητές

Παραμένουν ως έχουν τα Α1α, Α1β, Α2α, Α2β και προσέρχονται στο σχολείο συγκεκριμένες ημέρες, όπως έχει οριστεί εδώ.

Στο Β Υγείας δημιουργούνται ξανά 2 τμήματα ΒΥΓ1 και ΒΥΓ2.

ΝΕΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ – 3ο ΕΠΑΛ (ΑΠΟ 1-6-2020)

ΤΜΗΜΑΤΑ – Ε.Κ. (ΑΠΟ 1-6-2020)

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ – 3ο ΕΠΑΛ (ΑΠΟ 1-6-2020)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ – Ε.Κ. (ΑΠΟ 1-6-2020)

Posted in Χωρίς κατηγορία.